Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων έξυπνων πόλεων

Το υποέργο περιλαμβάνει διακριτά τμήματα τα οποία αφορούν τη διαχείριση παραγελιών και επισκευών στις σχολικές μονάδες, διαχείριση έργων, αποτυπώσεις σημείων και διαδρομών, διαχείριση διαδρόμων ΑΜΕΑ και ποδηλατοδρόμων, ψηφιοποίηση διεύθυνσης πολεοδομίας κ.α

τμηματα υποεργου

Σύστημα παρουσίασης διαδρομών

Σύστημα παρουσίασης διαδρομών

Είναι ένας ψηφιακός χάρτης, στον οποίο αποτυπώνονται σημεία και διαδρομές ενδιαφέροντος, ποδηλατόδρομοι, διαδρομές φιλικές για ΑΜΕΑ κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μόλις ολοκληρωθεί το σύστημα.

Αποθετήριο ιστορίας και πολιτισμού

Αποθετήριο ιστορίας και πολιτισμού

Πρόκειται για διαδικτυακή πύλη στην οποία διατίθεται η τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού υλικού του δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μόλις ολοκληρωθεί το αποθετήριο.

e-Πολεοδομία

e-Πολεοδομία

Το σύστημα αφορά την ψηφοποίηση του αρχείου (οικοδομικές άδειες) της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μόλις ολοκληρωθεί το σύστημα.

Επιβράβευση για την ανακύκλωση

Επιβράβευση για την ανακύκλωση

Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος υλοποιεί ένα πρόγραμμα επιβράβευσης των πολιτών μέσω συστημάτων διαλογής στην πηγή.
Άμεση επίκαιρη ενημέρωση

Άμεση επίκαιρη ενημέρωση

Σημαντικές πληροφορίες δημοσιοποιούνται άμεσα σε όλα τα επικοινωνιακά μέσα που διαθέτει ο δήμος, όπως site, social media, ηλεκτρονικές ενημερωτικές πινακίδες, κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μόλις ολοκληρωθεί το σύστημα.

Ρύθμιση κυκλοφορίας

Ρύθμιση κυκλοφορίας

Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του συνόλου των φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας του Δήμου και η εγκατάσταση νέου συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης με σκοπό την ομαλή διευθέτηση της ροής της κυκλοφορίας στα όρια του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή του συστήματος.

Οδηγός εστίασης και διασκέδασης

Οδηγός εστίασης και διασκέδασης

Πρόκειται για έναν ψηφιακό οδηγό εστίασης και διασκέδασης, πολύγλωσσο ο οποίος διαθέτει πληροφορίες για όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστίαση και διασκέδαση) συμπεριλαμβανομένης της χωροθέτησης τους στον διαδικτυακό ψηφιακό χάρτη.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μόλις ολοκληρωθεί ο οδηγός.

top