Απλά Ψηφιακά – Έργο του Δήμου Αμπελοκήπως Μενεμένης

Τίτλος έργου:  “Νέες ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης”.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων εντοπισμού ακραίων καιρικών φαινομένων, ειδικού εξοπλισμού και ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19, καθώς και μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων έξυπνων πόλεων.

Το έργο διαρθρώνεται σε 4 υποέργα.

Comments are closed.