Εξοπλισμός για την καταπολέμηση της πανδημίας

Το υποέργο περιλαμβάνει 2 διακριτά τμήματα τα οποία αφορούν τόσο την προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου θερμοκρασίας όσο και συστήματα Ελεγχόμενης & Ασφαλούς Πρόσβασης Πολιτών σε υποδομές του Δήμου.

τμηματα υποεργου

anixneusi-thermokrasias-somatos

Σύστημα ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο

Το σύστημα ανιχνεύει και προβάλλει την ακριβή θερμοκρασία του σώματος και τοποθετείται στις εισόδους κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μόλις ολοκληρωθεί το σύστημα.

Σύστημα Διαχείρισης Ωφελούμενων Αθλητισμού – Πολιτισμού και Ελεγχόμενης & Ασφαλούς Πρόσβασης Πολιτών στις Εγκαταστάσεις του Δήμου

Με το σύστημα αυτό οι ωφελούμενοι αποκτούν ελεγχόμενη ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου.
top